Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh chuyên Toán: Hình học và một số vấn đề liên quan

33,500₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Đăng Phất, Đỗ Thanh Sơn

Số trang: 284
Khổ cỡ: 17 x 24

 

Chuyên đề các phương pháp hình học và các vấn đề liên quan đóng vai trò như là những công cụ đắc lực nhằm giải quyết hiệu quả nhiều bài toán của hình học, giải tích và đại số. Ngoài ra, các đặc trưng cơ bản của hình học còn được sử dụng nhiều trong toán cao cấp, toán ứng dụng và trong các mô hình thực tế. Trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, olympic quốc tế thì các bài toán về chuyên đề hình học và các vấn đề liên quan thường được đề cập dưới nhiều dạng phong phú thông qua các đặc trưng và biến hình và nhiều biến đổi khác vừa mang tính tổng hợp cao vừa mang các đặc thù hình học sâu sắc. Hiện nay, chuyên đề các phương pháp hình học đã được trình bày ở dạng hệ thống lý thuyết cũng như các bài tập ứng dụng và đã được phân loại và khái quát một cách chi tiết theo đặc trưng phương pháp và các đặc thù cụ thể. Để đáp ứng cho nhu cầu bồi dưỡng giáo viên và bồi dưỡng học sinh giỏi về chuyên đề hình học và các vấn đề liên quan, chúng tôi viết cuốn sách nhỏ này nhằm trình bày một số kiến thức nâng cao và kỹ thuật cơ bản về phương pháp hình học và cách tiếp cận để giải các dạng toán liên quan