Bộ Tn Tác Dụng Từ Của Dòng Điện Xoay Chiều Và Một Chiều

77,000₫
Thương hiệu Việt Nam

Gồm: Một đế bằng nhựa HI kích thư­ớc (120x105x25) mm, dày 2,2mm. Một cuộn dây đồng Ф0,5mm cuốn 500 vòng trên lõi thép kích thư­ớc (38x30x35)mm. Một nam châm đất hiếm kích thư­ớc (80x18x8)mm có gối đỡ bằng nhựa HI cao 15mm