Bộ đồ dùng dạy toán lớp 3 – Giáo viên

904,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Bộ đồ dùng dạy toán lớp 3 – giáo viên:  Dụng cụ phục vụ giảng dạy dùng cho Giáo viên.

1 – Bộ hình chữ nhật, hình tứ giác và ghép hình :

Gồm:

- 2 hình chữ nhật có kích thước (80×160)mm, có màu tươi sáng.

- 2 hình tứ giác kích thước cạnh ngắn nhất 60mm, cạnh dài nhất 140mm, có màu tươi sáng.

- 8 hình vuông cân có cạnh 80mm để ghép hình, có màu tươi sáng.

2 – Bộ thiết bị dạy học số có 3 chữ số:

Gồm:

- 10 bảng trăm (hình vuông có 100 ô vuông cạnh 10mm).

- 10 thẻ 10 ô vuông.

- 10 ô vuông lẻ cạnh 10mm có kẻ vạch màu.