Bộ 4 tượng phong thủy gặp may mắn

42,000₫
Thương hiệu Việt Nam

Nguồn gốc của bộ tượng ngồi 4 không :
Xuất xứ của bộ tượng 4 Không là 4 tượng bịt mắt, bịt miệng, bịt tai, bịt thân có từ 400 năm trước ở Nhật Bản tại chùa Toshogu, Nikko.
– Tượng che mắt tên là Mizaru – nghĩa là “Tôi không nhìn thấy điều xấu” .
– Tượng bịt miệng là Iwazaru – nghĩa là “Tôi không nói điều xấu”
– Tượng bịt tai là Kikazaru – “Tôi không nghe những điều xấu”
– Tượng bịt thân là Shizaru – “Tôi không làm điều xấu”.

Thông tin sản phẩm :
– Chất liệu : Thạch cao
– Kích thước : 45 x 53 mm
– Màu sắc : 4 tượng 4 màu khác nhau