Bàn hội nghị bửng cao - Phòng Họp, Hội Trường

4,200,000₫
Thương hiệu Việt Nam
Loại gỗ: Xoan Đào
: 1.60m x 0.50m x 0.75m
Màu sơn: Honey/Espresso
Theo yêu cầu khách hàng.