Bài Tập xác suất và thống kê

33,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Mã sản phẩm: 7K432

Danh mục: Tự nhiên / Kích cỡ: 14.5 x 20.5cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 255 / Tác giả: ĐINH VĂN GẮNG