Bài Tập Vật liệu xây dựng

42,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Mã sản phẩm: 7B011

Danh mục: Xây dựng / Kích cỡ: 14,5 x 20,5cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 204 / Tác giả: GS.TS. Phùng Văn Lự

 

Ngoài những bài tập cơ bản còn có một số bài tập mở rộng. Để phát triển tư duy và rèn luyện thêm kỹ năng giải bài tập cho sinh viên, phần lời giải có những bài trình bày tỉ mỉ, hoặc có thể mang tính chất hướng dẫn.