Bài Tập Vật Lí Đại Cương Tập 3: Quang học - Vật lí nguyên tử và Hạt nhân

23,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Số trang: 268 Trang

Kích thước: 14,3x20,3

Tác giả: PGS.TS. Lương Duyên Bình

 

Bộ sách vật lí đại cương dùng cho các trường đại học khối kỹ thuật được việt lại theo chương trình cải cách giáo dục do Bộ Giáo dục và đào tạo thông qua (1990), với sự tham gia tổ chức bản thảo của Vụ Đào tạo đại học, bộ sách được chia làm ba tập.
Tập 1: gồm các phần cơ học, nhiệt học
Tập 2: gồm các phần Điện học, Dao động, Sóng
Tập 3: gồm các phần Vật lí vi mô, Vật lí kỹ thuật.