350 bài tập Hóa học chọn lọc và nâng cao lớp 9

32,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Tác giả: Ngô Ngọc An
Số trang: 184
Khổ cỡ: 17 x 24

 

Sách bao gồm 350 bài tập hóa học chọn lọc và nâng cao được trình bày dưới dạng chủ đề, bao gồm các bài tập ở mức độ cơ bản và nâng cao. Sách gồm 5 chương.
Chương 1: Các loại chất vô cơ- bao gồm 5 chủ đề: phân loại và tính chất hóa học của oxit; tính chất hóa học của axit, tính chất hóa học của bazơ, tính chất hóa học của muối;mối liên hệ giữa các loại hợp chất vô cơ, dạng bài toán chứng minh axit còn dư hay hỗn hợp các chất còn dư.
Chương 2: Kim loại-gồm 3 chủ để: Tính chất của kim loại; tính chất hóa học của nhôm; tính chất hóa học của sắt và hợp kim.
Chương 3: Phi kim, sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học-gồm 4 chủ đề: Tính chất hóa học của clo và hợp chất; tính chất hóa học của cacbon và hợp chất; tính chất hóa học của silic và hợp chất; sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Chương 4: Hidrocacbon-gồm 4 chủ đề: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ; tính chất hóa học của hidrocacbon no, tính chất hóa học của hidrocacbon không no; tính chất hóa học của benzen
Chương 5: Dẫn xuất  của hidrocacbon-Polime-  gồm 5 chủ đề: tính chất hóa học của rượu etylic; tính chất hóa học của axit axetic, tính chất hóa học của glucozo-saccarozo, tính chất hóa học của tinh bột và -xenlulozo, tính chất hóa học của protein và polime