150 Thuật Ngữ Văn Học

110,000₫
Thương hiệu Việt Nam

Nhà xuất bản     Nhà Xuất Bản Văn Học
Kích thước     14.5 x 20.5 cm
Tác giả     Lại Nguyên Ân
Số trang     588
Ngày xuất bản     03-2017
SKU     2513192748158

 

150 Thuật Ngữ Văn Học - Với khoảng trên 150 mục từ THUẬT NGỮ VĂN HỌC, cuốnsách nhỏ này chưa thể bao quát toàn bộ các bình diện, cấp độ, sắc thái của một loại hiện tượng văn hoá nhân bản đặcsắc và vô cùng phong phú là văn học và các chuyên ngành nghiên cứu nó…

Trong ý hướng soạn sách tham khảo, người soạn không cố giữ cân đối về độ dài, về nội dung giữa các mục từ; thuật ngữ nào còn được biết hơi ít, khái niệm nào còn chưa mấy phổ biến nhưng đáng được quan tâm, v.v... - sẽ được người soạn đề cập kỹ lưỡng hơn.